کارت ویزیت خاص

در این پست تعدادی از کارت ویزیت های خاص را به شما معرفی خواهیم کرد که  تعداد زیادی از عکس هایی که مشاهد می کنید به علت کمبود تجهیزات و امکانات و دستگاهای چاپی در کشور ما قابل چاپ نیستند و این پست صرفا جنبه آشنایی دارد. البته لازم به…

اصول طراحی کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت مفهوم کلی که در ارتباط با کارت ویزیت وجود دارد این است: زمانی که مشتری از شما درخواست ارائه کارت ویزیت می کند طراحی کارت ویزیت باید انقدر خاص و خارق العاده باشد که نگاه هر شخصی را خود جلب کند این احساس در  او ایجاد شود…